האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים

ברוכים הבאים

מדריך אודות פורטל הסטודנט ושאר מערכות המידע באקדמיה

מדריך אודות רישום לקורסים בתשפ"ד